Obrzeża plastikowe elastyczne

Wymiar Kolor Symbol
     

obrzeża 1
obrzeża 2

Wymiar Kolor Symbol